top of page
  • galmic07

רוצה להרגיש את האור?

אם היינו באחדות האלוהית, באור, ונגיע חזרה לאחדות ולאור, למה יש נפרדות? מה תכלית הנפרדות?

הנפרדות נוצרה מרצון אלוהי שהוא לא רצון כפי שמפרש אותו המיינד. הוא לא רצון אנושי. כמו שאם אהיה כולי האש, תידלק בכוח הרצון שלי אש בנר מבלי שאגע בו ומבלי שאשתמש בדבר לשם הבערתו. זהו רצון הוויתי. שהוא מעבר לאמונה. אני מעבר לזה שאני מאמינה שאני יכולה להדליק את האש בכוח הרצון שלי. אני האש.

ככה האלוהות היא כל כולה הבריאה. ואז יש בריאה. ובו זמנית גם יש אחדות. היא גם כל כולה הבחירה שבבריאה. ואנחנו בוחרים האם להרגיש את האור האלוהי בכל רגע, בתוכנו וסביבנו ובכל הוויתנו, או להרגיש נפרדות. וגם זה וגם זה הוא חלק מהאור. הוא חלק מהאלוהות.

השאלה היחידה היא - רוצה להרגיש את האור?

מאחלת לכולנו שנבחר להרגיש עטופים באור, בתוכנו ומסביבנו, בכל רגע ובכל מקום

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page